I.v.m. onze nieuwe webshop zijn wij vandaag telefonisch beperkt bereikbaar.

Privacy Policy

Aluminium op Maat respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Aluminium op Maat zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ons privacy beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitgangspunten dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant is

 

1.1    Verwerking van persoonsgegevens

Aluminium op Maat gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Om het winkelen bij Aluminium op Maat zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat u ingelogd blijft.
  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • In uw Aluminium op Maat account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

In een specifieke verwerkingsregister is vastgelegd per type betrokkene welke persoonsgegevens verwerkt worden, door wie en welke bewaartermijnen gehanteerd worden. Deze zijn op verzoek beschikbaar via info@aluminiumopmaat.nl.

BEWAARTERMIJNEN: Voor sommige gegevens uit het klantdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard nadat de transactie is afgerond.

Voor andere gegevens uit het dossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens is de richtlijn: een bewaartermijn van 2 jaar nadat de transactie is afgerond.

Na het verstrijken van deze termijnen worden de data gewist en worden de documenten vernietigd. Wij dragen er zorg voor dat deze termijnen en de daaraan gekoppelde vernietiging ook daadwerkelijk in het oog worden gehouden.

 

1.2    Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Aluminium op Maat verkoopt uw gegevens niet; uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht en deze gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

2       Toestemming

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens dient u ons toestemming te geven, dat kan op de volgende manieren:
Bij het plaatsen van een bestelling dient u akkoord te geven op de algemene voorwaarden en de privacy policy om een bestelling volledig te kunnen plaatsen.

 

2.1    Contactformulier Website

Wanneer u uw gegevens achterlaat door middel van een contactformulier op onze website, gebruiken wij uw gegevens op een zodanige wijze dat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Dit wordt tevens aangegeven bij het contactformulier.

Als u op onze website een contactformulier invult, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail of per telefoon.

 

2.2    Nieuwsbrief

Door een nieuwsbrief houden wij onze relaties op de hoogte van onze producten en/of diensten. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u zich via een link uitschrijven voor de nieuwsbrief: uw gegevens worden dan niet langer bewaard. Onderaan de nieuwsbrief vindt u een link naar onze Privacyverklaring.

 

2.3    Intrekken van toestemming

U kunt op ieder moment besluiten dat u niet langer toestemming wilt geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, zie hieronder bij punt 5: ‘Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens.

 

3       Informatiebeveiliging

Onze organisatie heeft beheersmaatregelen getroffen om de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie zeker te stellen. Onder informatie wordt verstaan: digitale informatie en analoge informatie (documenten en aantekeningen). Deze maatregelen betreffen onder andere beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen:

  • Als u bij Aluminium op Maat een account aanmaakt, bewaren wij de door u ingevoerde gegevens op een Secure Server.
  • Onze website is beveiligd door middel van een SSL-verbinding. Hiermee maken wij het gebruik van onze website voor u zo veilig mogelijk.
  • Indien nieuwe software onderdelen of modules worden ontworpen voor en/of toegepast op onze webshop dient er bij het ontwerpen en de afweging om een nieuw module/software toe te passen rekening gehouden worden met de AVG. De nieuwe toepassingen mogen er niet voor zorgen dat deze wet overschreden wordt.

 

4       Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u deze richten aan klachten@aluminiumopmaat.nl.

Bent u van mening dat wij uw klacht niet naar tevredenheid binnen de gestelde termijnen afhandelen, zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

5       Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, laten wijzigen of verwijderen uit onze administratie en bestanden, kunt u hiervoor contact opnemen met info@aluminiumopmaat.nl. Een dergelijk verzoek is alleen mogelijk indien het gaat om uw eigen gegevens; hiervoor dient u zich bij ons te kunnen identificeren.

De behandeling van uw verzoek geschiedt kosteloos en wij zullen u uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek hierover inhoudelijk informeren. Het verwijderen van persoonsgegevens is overigens alleen mogelijk indien hiervoor geen wettelijke bezwaren zijn.

 

6       Beschikbaarheid van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt beschikbaar gesteld op de volgende wijzen [aangeven wat van toepassing is]: Als document op onze website

 

7       Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Aluminium op Maat gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Aluminium op Maat geen cookies ontvangt.

 

8       Contact

Voor vragen over onze Privacyverklaring, klachten of verzoeken, kunt u contact opnemen met:

Aluminium op Maat
t.a.v. info@aluminiumopmaat.nl
Honderdland 504
2676 LV Maasdijk

Tel: 0174-622721

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Tel: 0900 - 2001 201